Wie is wie? Wie is wie?
Samenstelling van de kerkenraad
 

ds. Kees (C.H.) Wesdorp
Wijkpredikant
tel. 079 3163454


Jan-Kees Vos
Ouderling
tel. 
079-3420789
Voorzitter Wijkkerkenraad

Jan Peter (J.P.) Leenman
Diaken
tel. 079 3317422
Scriba Wijkkerkenraad
 
 
Peter (P.J.) Bins
Pastoraal ouderling

 
Marja (M.W.) van den Boomgaard-Roos
Pastoraal ouderling


 


Jaap van der Giessen
Ouderling-kerkrentmeester
portefeuile Visie & Beleid


 
 

Joke (J.H.) van der Kruk-Krop
Diaken
Voorzitter Wijkdiaconie


Eric (E.B.J.) Caspers
Diaken


René Eshuis
Diaken
Auto-ophaaldienst
Contactpersoon ZWO
 

Toos (A.) Hagers-Drop
Diaken


Ria (M.A.) Kamp-Sterrenburg
Diaken


Liesbeth (E.M.) Keijnemans-Kraal
Jeugdouderling

 

Joop (J.C.) Schrier
Ouderling-kerkrentmeester & voorzitter kerkrentmeesters

 

Gerrit Koster
Ouderling-kerkrentmeester


Loes (L.M.) Landlust
Diaken
terug