Wijkraad van Kerkrentmeesters Wijkraad van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiële huishouding en het beheer van de goederen van de gemeente. Daartoe participeren ze in het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse  Gemeente Zoetermeer.

De wijkraad van kerkrentmeesters van Wijkgemeente Oude Kerk is verantwoordelijk voor een aantal taken,  waaronder het beheer van de wijkkas, ondersteunen acties voor geldwerving binnen de wijkgemeente, zoals Actie Kerkbalans, en de zorg voor het beheer en verhuur van de monumentale Oude Kerk.

Het spreekt voor zich dat zij dit niet kunnen zonder de steun van de wijkgemeente als geheel, financieel of in de vorm van vrijwilligerswerk.

De wijkraad van kerkrentmeesters van Wijkgemeente Oude Kerk bestaat momenteel uit zes kerkrentmeester. Deze functies worden vervuld door drie ouderling-kerkrentmeesters die deel uit maken van de wijkkerkenraad en drie kerkrentmeesters.
 

 
Onze kerkrentmeesters Onze kerkrentmeesters

De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit:

Ouderling-kerkrentmeesters:
dhr. Joop (J.C.) Schrier - penningmeester
dhr. Jaap (J.H.) van der Giessen

Kerkrentmeesters (niet ambtsdragers):
dhr. Ron Orta
dhr. Ron Keijnemans
dhr. Fred Jansen

 
Collectebonnen Collectebonnen

iDeal betaling (nieuw!)
Via de webshop van de Protestantse Gemeente Zoetermeer is het nu ook mogelijk om collectebonnen te bestellen. 
Klik hier om naar de webshop te gaan

Bankoverschrijving

Collectebonnen van de PGZ kunnen worden besteld. Deze bonnen zijn verkrijgbaar door overschrijving van € 15,- ; € 30,- of € 60,- (waarde per bon resp. € 0,50, € 1,00 of € 2,00) naar bankrekeningnummer NL49RABO0373733674 ten name van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, onder vermelding van het afleveradres waar de bestelde bonnen moeten worden bezorgd.

Contant
Contante aankoop op het Kerkelijk Bureau is ook mogelijk op dinsdag en vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur, Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer, telefoon 079-3168256.