Aanmeldingsformulier Torenbeklimming 
Altijd al de toren eens willen beklimmen? In 2017 is de toren van de Oude Kerk volledig gerestaureerd. Vanaf die tijd was het regelmatig mogelijk de toren te beklimmen. De corona crisis bracht een einde aan de mogelijkheid tot beklimmen.

Maar nu is het weer mogelijk! Heeft u/jij interesse dan kunt u dit kenbaar maken via het aanmeldformulier. Bij voldoende belangstelling prikken we een datum (zaterdag).
Let op aanmelden voor de torenbeklimmingen op vase dagen (indien vermeld in de aanmeldlijst) is geen garantie tot deelname want er is een maximum aantal deelnemers per beklimming. Vooraf aanmelden is mogelijk tot ongeveer een week van te voren.
Voor groepen van ±10 personen of meer die zich willen aanmelden kunnen we een datum op maat afspreken. In dat geval kunnen we ook voorafgaande aan de beklimmingen koffie aanbieden met een toelichting met beamer-presentatie over de restauratie van 2017. Voor dergelijke groepsbezichtingen gaan wij uit van een financiële bijdrage nader overeen te komen.

Let op: de toren van de Oude Kerk heeft steile ladders, een goede conditie en goed schoeisel is vereist en het beklimmen is geheel op eigen risico. Minimum leeftijd voor deelname aan torenbeklimming is 10 jaar, kinderen in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar alleen onder begeleiding van één volwassen begeleider per kind.
Hoewel deelnemers voor het 'op eigen risico' moeten tekenen houdt de organisatie zich het recht deelname te weigeren indien beklimmen onverantwoord wordt geacht.  
 

Uw voor- en achternaam *   
Wat is uw e-mailadres? *   
Wanneer wilt u de toren beklimmen? *   
Met hoeveel personen wilt u de toren beklimmen? *   
Ruimte voor vragen of opmerkingen  
 

Agenda

Vergadering kerkenraad

ma 05 jun 2023 om 19:30

Inloophuis

di 06 jun 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 06 jun 2023 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 07 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen