Diaconie Wijkgemeente Oude Kerk Diaconie Wijkgemeente Oude Kerk

De diakenen hebben hun taak in de eredienst bij het collecteren. Voor vieringen van het Heilig Avondmaal verzorgen de diakenen de tafel en doen, samen met de predikant, dienst tijdens de viering aan de tafel. Ook wordt dienst gedaan tijdens trouwdiensten en in de diensten in Zoetermeerse verzorgings- en verpleeghuizen.

Door de week assisteren de diakenen de kerkrentmeesters bij het tellen van de collecten.

De diaconie organiseert de auto-ophaaldienst die het mogelijk maakt dat ouderen en mensen die slecht ter been zijn toch de kerkdiensten of gemeenteavonden kunnen bijwonen. Contactpersoon is diaken René Eshuis.

Vanuit de diaconie is er een ZWO-groep, die zorg draagt voor activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO-diaken van onze wijkgemeente onderhoudt contacten met andere Zoetermeerse kerken over projecten die gezamenlijk gesteund worden met financiële acties en het organiseren van maaltijden.
Dat zijn vaak projecten van Kerk in Actie, de landelijke diaconaal-missionaire poot van de Protestantse Kerk in Nederland, waar plaatselijk acties en maaltijden voor georganiseerd worden. We collecteren in de erediensten met regelmaat voor deze projecten van Kerk in Actie.

Met ingang van 2020 heeft de Oude Kerk Gemeente zich in een eigen ZWO-project verbonden aan het Deelgenotenproject ‘Foka in Burgas’ van zendingsorganisatie GZB.
Verderop op deze pagina is daar meer over te vinden.


De diakenen organiseren jaarlijks de maaltijdvieringen op Witte Donderdag met kinderen en jongeren uit de gemeente, dit in samenwerking met de jeugdwerkleiders en de predikant. 

De ouderen in de gemeente ontvangen jaarlijks een paasgroet. Dit wordt door de diakenen verzorgd.


Gemeenteleden die (tijdelijk) hulp nodig hebben zoals boodschappen doen, rijden naar een ziekenhuis o.i.d. kunnen hiervoor ook een beroep doen op de diakenen.

Algemeen contactpersoon: Jan Peter Leenman (scriba)

 
Foka in Bulgarije Foka in Bulgarije
Foka van de Beek is eind juni 2019 naar Bulgarije vertrokken. Ze is voor zes jaar, namens de zendingsorganisatie GZB, uitgezonden naar Burgas. 

Vorig jaar met Pinksteren, net voordat ze vertrok, hebben we in de Oude Kerk Gemeente met haar kunnen kennismaken. Met ingang van 2020 steunen we het werk van Foka van de Beek in Bulgarije. Dat doen we via het zogeheten Deelgenotenproject van de GZB : ‘meeleven, meebidden, meegeven’. De Avondmaalscollectes zijn in ieder geval steeds voor haar missionaire werk bestemd. Van harte aanbevolen!

Foka's activiteiten zijn te volgen op haar pagina op de GZB website of via de facebook pagina Foka in Bulgarije

Via Lees meer is een uitgebreidere weergave van deze tekst te vinden en zijn enkele nieuwsbrieven te lezen.
lees meer ยป
 
Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje
De diakenen zijn actief in het project Schuldhulpmaatje. In november 2013 is in Zoetermeer het 60e plaatselijke project gestart.
Zoetermeer staat op de 22ste plaats van Nederlandse gemeenten met schuldenproblematiek. Jaarlijks melden zich zo'n 1300 mensen bij de schuldhulpverlening.
Kerken in Zoetermeer hebben nu hun krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van deze problemen.

Meer weten? Lees verder op de website van Schuldhulpmaatje Zoetermeer.