Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad van Wijkgemeente Oude Kerk heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen proberen we met onze mogelijkheden en gaven het geheel van de wijkgemeente te dienen.

Naast de kerkenraad is er de wijkdiaconie, de wijkraad van kerkrentmeesters en het consistorieberaad.

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad.

 
Filmfragmenten interview kerkenraadsleden Filmfragmenten interview kerkenraadsleden
Wanneer gemeenteleden gevraagd worden om een ambt te bekleden is het soms niet helder wat een ambt precies inhoudt. Om hier meer inzicht in te krijgen zijn onderstaande filmfragmenten ontwikkeld. Klik verder om een aantal filmfragmenten te bekijken waarin kerkenraadsleden vertellen over hoe zij hun ambt beleven...
lees meer »
 
Moderamen Moderamen
Het Moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester, de scriba en de predikant. 

Lees verder om te ontdekken wie dit zijn...
lees meer »
 
Wie is wie? Wie is wie?
Wie zitten er in de kerkenraad en in welke hoedanigheid?

Klik op Lees verder om de samenstelling van de kerkenraad te bekijken. 
 
lees meer »