Pastoraat

Wat is pastoraat eigenlijk? En welke visie heeft onze wijkgemeente hierop?

Pastoraat komt van de grote Pastor, Jezus Christus, de goede Herder die de zijnen kent. Pastoraat betekent dat wij samen delen in het gekend zijn door Christus. Daarom is pastoraat in principe een taak van allen voor allen. Alle gemeenteleden zijn geroepen een gemeenschap te vormen, waarbinnen er herderlijke zorg is voor elkaar in de vorm van aandacht, medeleven, onderlinge bemoediging en geestelijk gesprek.

Aan de ouderlingen, predikant en bijstand in het pastoraat zijn in het bijzonder pastorale taken toevertrouwd. Zij worden daarin ondersteund door pastoraal medewerkers. Ook noemen we met dankbaarheid de inzet van de HVD-medewerkers, die onder meer oudere gemeenteleden trouw bezoeken.

De pastoraal ouderlingen/medewerkers hebben in samenwerking met de predikant bijzondere aandacht voor gemeenteleden in omstandigheden van zorg, ziekte of rouw. Ook bij vreugdevolle momenten, zoals huwelijksjubilea, geboorten enz. wordt zo mogelijk een bezoek gebracht.

Aangezien het werkveld groot aan het worden is voor een relatief klein team van pastoraal ouderlingen en medewerkers, het zo geheten consistorie, bezint deze kring zich voortdurend op de beste manier waarop pastoraat vorm gegeven wordt. Er wordt steeds een balans gezocht tussen vraaggericht en/of aanbodgericht pastoraat.
Het gaat er daarbij om, dat een zo open mogelijk netwerk van communicatie tussen gemeenteleden onderling en tussen gemeenteleden en ambtsdragers aangelegd wordt. 

Pastoraal team

Wie vormen het pastoraal team? Bij wie kunt u terecht voor pastorale vragen/contact?

Klik op Lees meer voor een overzicht van de pastoraal medewerkers en de mogelijkheden om met hen in contact te komen. 

Lees meer 

Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen