zondag 6 september 2020

Kerkdienst - Voortzetting H.A. / dankzegging

Datum: 
 zondag 6 september 2020
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 6 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Voortzet. H.A. / dankzegging
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Fred Jansen
Diakenen: Ria Kamp, Joke van der Kruk
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie: Ghana
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: ZWO: Bulgarije
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Live luisteren / kijken: Er is helaas geen livestream

Orde van Dienst
THEMA: GELOOF DAT RAAKT
Preek over Mattheus 9: 20 - 22  (Markus 5: 25 - 34)
Schriftlezing: Mattheus 9: 18 - 22

Paaskaars en stilgebed
Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 31 : 1,3
Na Gods gelofte&groet: Psalm 31 : 4,6
Gesproken geloofsbelijdenis
Voorbereiding: Lied 972 : 1,2,10
Viering: Lied 905 : 1
Voor preek: Lied 855 : 1
Na preek: Lied 902 : 1,2
Slotlied: Lied 903 : 1

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen