zondag 6 september 2020

Kerkdienst - Voortzetting H.A. / dankzegging

Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 6 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Voortzet. H.A. / dankzegging
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Fred Jansen
Diakenen: Ria Kamp, Joke van der Kruk
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie: Ghana
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: ZWO: Bulgarije
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Live luisteren / kijken: Er is helaas geen livestream

Orde van Dienst
THEMA: GELOOF DAT RAAKT
Preek over Mattheus 9: 20 - 22  (Markus 5: 25 - 34)
Schriftlezing: Mattheus 9: 18 - 22

Paaskaars en stilgebed
Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 31 : 1,3
Na Gods gelofte&groet: Psalm 31 : 4,6
Gesproken geloofsbelijdenis
Voorbereiding: Lied 972 : 1,2,10
Viering: Lied 905 : 1
Voor preek: Lied 855 : 1
Na preek: Lied 902 : 1,2
Slotlied: Lied 903 : 1

terug