dinsdag 16 april 2019

Passiemuziek en Zang in de stille week

Tijdstip: 
 20:00

PASSIEMUZIEK EN ZANG in de stille week voor Pasen
Cantorij Oude Kerk o.l.v. Ronald de Jong
Begeleiding en muzikale intermezzo’s: Ronald de Jong

Programma:

Samenzang: Psalm 121
Schriftlezing: Psalm 56                                
Cantorij en samenzang: lied 538: 1C, 2A, 3C, 4A

Muzikaal intermezzo

Schriftlezing: Johannes 15: 18-27            
Cantorij: Have mercy upon me, o God, Th. Tomkins
Declamatie                                                    

Muzikaal intermezzo

Schriftlezing: Johannes 16: 1-20              
Cantorij: Ave verum, Mariano Garau
Samenzang: lied 562

Muzikaal intermezzo

Schriftlezing: Johannes 19: 14-18 en 28-30
Cantorij: Kyrie Eleison, R. de Jong

Gebed                                                         
Samenzang: Psalm 22: 1, 4, 8 en 12

terug