zondag 9 juli 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 9 juli 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 9 juli 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Arie Vooijs
Koster: Bas koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour en YouthHour in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: IS GOD EEN VERNIETIGEND VUUR?
Preek over 2 Koningen 1: 2-18

Aanvangslied: Psalm 96 : 1,3
Na Gods gelofte & groet: Psalm 96 : 2, 7
Verootmoediging: Lied 859 : 1
Na Genadeverkondiging: Lied 859 : 3
Gebod
Zingen: Lied 859 : 4
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: 2 Koningen 1: 2 - 18
Zingen: Psalm 97 : 2
Schriftlezing 2: Hebreeën 12 : 28 - 29
Zingen: Psalm 97 : 5
Schriftlezing 3: Lukas 9 : 51 - 56
Voor preek: Psalm 97 : 6
Na preek: Lied 512 : 1,2,3,4,5
Afkondiging overlijden
Zingen: Lied 91a: 1
Slotlied: Lied 871: 1,3,4

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen