donderdag 18 mei 2023

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - donderdag 18 mei 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Hemelvaartsdag
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Peter Bins
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VER VERHEVEN EN TOCH ZO DICHTBIJ
Preek over Openbaring 1: 13-16,17

Aanvangslied: Psalm 47 : 1
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 47 : 2,3
Gebed
Schriftlezing 1: Handelingen 1 : 1-11
Schriftlezing 2: Openbaring 1 : 10 - 20
Zingen: Psalm 139 : 1,3,9
Preek
Zingen: Lied 665
Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340b
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 412 : 5

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen