zondag 30 april 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 30 april 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 30 april 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. L. den Breejen uit Delft
Ouderlingen: Peter Bins, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Loes Landlust, René Eshuis
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen Kindernevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 66 : 1 en 3
Bemoediging en Groet
Lied: Lied 885 : 1 en 2
Leefregel: Kolossenzen 3,12-17
Zingen: Psalm 100 : 2 en 4
Gebed bij de opening van de Schrift
Epistellezing: 1 Petrus 2,19-25
Zingen: Lied 654 : 1, 2 en 5
Evangelielezing: Johannes 10,1-5 en 11-16
Zingen: Lied 653 : 6 en 7
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 23c : 1, 2 en 5
Na afkondiging overlijden: Psalm 25 : 8, 10
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 659 : 1,2, 5 en 6

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen