zondag 11 december 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 11 december 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij Oude Kerk
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie - Asielzoekers
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HET KERSTFEEST VAN JOZEF
Preek over Mattheüs 1: 25

Aanvangslied: Psalm 24: 1,4
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 24: 3,5
Kindermoment, 3e kaars
Lied met de kinderen: Komt in onze nacht
Koninkrijksregel
Zingen: Lied 466: 2,6,7 (O kom)
Gebed
Schriftlezing 1: Jesaja 52: 7 - 10
Zingen met cantorij:      Lied 463: 1c,2a,3c,4a,5c,6a,7c,8a
Schriftlezing 2: Matteüs 1: 18-25
Voor preek,  met cantorij: Lied 725: 1c,2a,3c,4a
Na preek, met cantorij: Lied 433: 1a,2c,3a4c,5a
Na afkondiging overlijden: Lied 23b: 1,2
Slotlied: Lied 435: 1,4

terug
 


Agenda

Vergadering kerkenraad

ma 05 jun 2023 om 19:30

Inloophuis

di 06 jun 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 06 jun 2023 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 07 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen