zondag 28 maart 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te 
beleven. Blijf thuis - zondag 28 maart 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Palmzondag
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Gerrit Koster
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: PKN: JOP
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: IS HIJ IS HIJ MIJN KONING?
Preek over Matteüs 21:5 en 27:37

Schriftlezing 1: Matteüs 21: 1-11
Schriftlezing 2: Matteüs 27: 27-37

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte&groet
Lied                Psalm  24: 5
Verootmoediging        Lied 576b: 3
Genadeverkondiging    Lied 576b: 5
Voor preek            Psalm 118: 8
Na preek            Lied 575: 5
Slotlied            Lied 556: 1,5

terug