zondag 21 maart 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 21 maart 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 21 maart 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag 40 dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. H.M. Habekotté uit 
Vlaardingen-Holy
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Joop Schrier, Jan-Kees Vos
Diakenen: Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie: Indonesië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of 
nevendienst gedurende deze 
ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Thema: Wat je deelt wordt meer
Tekst van de preek: Efeze 2:8

Welkom en Mededelingen
Gods gelofte en groet
Verootmoediging, Genadeverkondiging, Aanwijzing ten leven
Lied (orgel en zanggroepje): 556 : 1,3,4
Kindermoment (filmpje kindernevendienst)
Gebed (voorafgaande aan de schriftlezing)
Schriftlezingen: Jozua 4: 19-24 - 5: 1 + 10-12
Efeziërs 2: vs 4-10
Schriftlezing: Joh. 6: vs 4-15
Lied (orgel en zanggroepje): Lied 387 : 1,4,5
Preek 
(Meditatief) orgelspel over preek
Lied (orgel en zanggroepje): Lied 1010 : 1,3
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Slotlied (orgel en zanggroepje): Lied 418 : 1,2

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen