zondag 7 april 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 7 april 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 7 april 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. E. van den Ham uit Zoetermeer
Ouderlingen: Jan-Kees Vos,

Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Ria Kamp, Toos Hagers
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in de bovenzalen van De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 750: 1, 2
Na votum en groet: Lied 650: 1, 2, 7
Kindermoment
Gebed van verootmoediging
Na genadeverkondiging: Lied 834: 1, 2, 3
Lezing van de wet van God
Zingen: Lied 91a: 1
Gebed om vergeving en bij opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 20: 19-29
Voor preek: Psalm 115: 5, 7
Na preek: Lied 653: 1, 4
Dankgebed en voorbeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 908: 1, 4

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen