zondag 5 mei 2024

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

Datum: 
 zondag 5 mei 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 5 mei 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. H.J. Franzen uit Pijnacker
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Peter Bins
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk In Actie voor Oekraïne
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen kinderopvang of Kindernevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 84: 1
Ba votum en groet: Aanvangstekst 1 Kor. 3: 11
Zingen: Psalm 84: 3
Aanwijzing ten leven
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Efeziërs 6: 10-20
Zingen: Lied 965: 1, 2, 3
Na de preek: Lied 727, 1, 3, 5, 6, 10
Bevestigingsformulier en bevestiging
Zingen: Lied 363
Afkondiging overlijden
Zingen: Psalm 23: 1
Gebeden, inzameling gaven
Slotlied: Lied 362
Na de zegen: Wilhelmus (Lied 708): 1 en 6

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen