zaterdag 24 december 2022

Kerstnachtdienst

Datum: 
 zaterdag 24 december 2022
Tijdstip: 
 21:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Kerstavond - zaterdag 24 dec. 2022 - 21:30 uur
Bijzonderheden: Kerstnachtdienst
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Jan Peter Leenman
Diakenen: Ria Kamp, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter / Martin
1e en enige Collecte: Leger des Heils
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst gedurende deze kerstnachtdienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 498
Zingen: Lied 496
Gedicht: Lied van het licht (tekst Hemelhoog 143)
Zingen: Lied 482:1 en 2
Schriftlezing 1: Johannes 1:1-5 
Zingen: Lied 488
Schriftlezing 2: Johannes 1:6-13
Luisterlied: Naar het licht toe (Sela)
Schriftlezing 3: Johannes 1:14-18
Voor preek: Lied 505
Na preek: Hemelhoog 124
Schriftlezing 4: Lukas 2:1-7
Zingen: Lied 483
Schriftlezing 5: Matteüs 2:1-2
Zingen: Lied 477: 1, 3 en 4
Slotlied: Lied 468
Na zegen: Ere zij God

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen