zondag 5 april 2020

Kerkomroepdienst

Tijdstip: 
 10.00

Ochtenddienst alleen via Kerkomroep mee te beleven.
Blijf thuis  - Zondag 5 april - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Palmzondag, 6e in de 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Om deze dienst mee te beleven, wordt deze dienst op de 
kerkomroep uitgezonden. 
Kerkomroep
Soms is de kerkomroep tijdens de uitzending van de
ochtenddienst overbelast. Gelukkig is de dienst ook een 
uurtje later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. De app is in de Apple App Store en 
Google Play te vinden en werkt op elke mobiel of 
tablet. Zoek in de app naar “Oude kerk” in Zoetermeer. 
Kunt u geen gebruik maken van de app? Luister dan via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 

Orde van Dienst
Orgelspel en aansluitend mededelingen
Orgelkoraal
Gods gelofte en groet
Declamatie: Psalm 118 : 8,9
Orgelspel over Psalm 118
Gebed
Schriftlezing: Marcus 15 : 1-15
Inleidend orgelspel op Lied 556
Declamatie: Lied 556 : 1,2,5
Orgelspel over Lied 556
Preek, thema: In het dubbetal met Jezus
Meditatief orgelspel over Lied 575
Declamatie: Lied 575 : 1,5
Orgelspel over Lied 575
Gebeden
Zegen en aansluitend orgelspel
 

terug