zondag 5 april 2020

Kerkomroepdienst

Tijdstip: 
 10.00

Ochtenddienst alleen via Kerkomroep mee te beleven.
Blijf thuis  - Zondag 5 april - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Palmzondag, 6e in de 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Om deze dienst mee te beleven, wordt deze dienst op de 
kerkomroep uitgezonden. 
Kerkomroep
Soms is de kerkomroep tijdens de uitzending van de
ochtenddienst overbelast. Gelukkig is de dienst ook een 
uurtje later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. De app is in de Apple App Store en 
Google Play te vinden en werkt op elke mobiel of 
tablet. Zoek in de app naar “Oude kerk” in Zoetermeer. 
Kunt u geen gebruik maken van de app? Luister dan via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 

Orde van Dienst
Orgelspel en aansluitend mededelingen
Orgelkoraal
Gods gelofte en groet
Declamatie: Psalm 118 : 8,9
Orgelspel over Psalm 118
Gebed
Schriftlezing: Marcus 15 : 1-15
Inleidend orgelspel op Lied 556
Declamatie: Lied 556 : 1,2,5
Orgelspel over Lied 556
Preek, thema: In het dubbetal met Jezus
Meditatief orgelspel over Lied 575
Declamatie: Lied 575 : 1,5
Orgelspel over Lied 575
Gebeden
Zegen en aansluitend orgelspel
 

terug
 


Agenda

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jan 2022 om 19:00

Repetitie Cantorij

di 25 jan 2022 om 20:00

Open Kerk

vr 28 jan 2022 om 14:00

Ochtenddienst

zo 30 jan 2022 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Jan Peter (J.P.) Leenman
T: 079 3317422

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen