zondag 18 oktober 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 18 oktober 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 18 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 19e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Gerrit Koster, Peter Bins
Diakenen: Eric Caspers
Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie: Rwanda
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is geen Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GODS VALUTA BENT U
Preek over Mattheus 22:20

Schriftlezing 1: Mattheus 17: 24-27
Schriftlezing 2: Mattheus 22: 15-22

Aansteken paaskaars
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 62 : 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 62 : 6,5
Na Schriftlezing 1: Lied 912 : 1,2,3
Na Schriftlezing 2: Lied 912 : 4,5,6
Na preek: Lied 906 : 8
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Slotlied: Lied 239 : 7
Zegen

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen