zondag 18 oktober 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 18 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 19e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Gerrit Koster, Peter Bins
Diakenen: Eric Caspers
Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie: Rwanda
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is geen Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GODS VALUTA BENT U
Preek over Mattheus 22:20

Schriftlezing 1: Mattheus 17: 24-27
Schriftlezing 2: Mattheus 22: 15-22

Aansteken paaskaars
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 62 : 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 62 : 6,5
Na Schriftlezing 1: Lied 912 : 1,2,3
Na Schriftlezing 2: Lied 912 : 4,5,6
Na preek: Lied 906 : 8
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Slotlied: Lied 239 : 7
Zegen

terug