zondag 29 november 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 29 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Joop SchrierJaap van der Giessen
Diakenen: René EshuisEric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie tbv. Oekraïne
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: UITGENODIGD
Preek over Openbaring 19: 9

Mededelingen
Aansteken paaskaars
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 98 : 1
Gods gelofte&groet
Lied: Psalm 98 : 4
Filmpje kaarsenversje, aansteken eerste adventskaars 
Verootmoediging
Genadeverkondiging: Psalm 25 : 6
Gebod: Psalm 25 : 10
Gebed om leiding vd H Geest
Schriftlezing 1: Marcus 13:24-29
Na Schriftlezing 1: Lied 451 : 1,2
Schriftlezing 2: Openbaring 19:1-9
Na Schriftlezing 2: Lied 451 : 3,4
Na preek: Lied 384 : 1,2,3,5,6
Kindermoment filmpje / contact
Gebeden
Slotlied: Lied 441: 1,10

terug