zondag 5 januari 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 5 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Zondag van Epifanie
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jaap van der Giessen, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Eric Caspers, René Eshuis
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Mission Possible Baby Box
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst


Orde van Dienst
THEMA: GLORIEUZE ONDERGANG
Preek over Marcus 01: 08-12

Aanvangslied:    Psalm 150 : 1
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 150 : 2
Gebed
Lichtlied:    1,2,3
Schriftlezing 1: :    Jesaja 61 : 1 - 3
Na Schriftlezing 1:    Lied 530
Schriftlezing 2:    Marcus 01 : 1 - 12
Na Schriftlezing 2:    Lied 526 : 2
Na preek:    Lied 524 : 1,2,3
Gez. geloofsbelijdenis:    Lied 340b
Gedachtenis:    Psalm 139 : 4
Lied met de kinderen:    Lied 935
Slotlied:    Lied 150a : 1,2,4

terug