zondag 5 januari 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 5 januari 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 5 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Zondag van Epifanie
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jaap van der Giessen, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Eric Caspers, René Eshuis
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Mission Possible Baby Box
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst


Orde van Dienst
THEMA: GLORIEUZE ONDERGANG
Preek over Marcus 01: 08-12

Aanvangslied:    Psalm 150 : 1
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 150 : 2
Gebed
Lichtlied:    1,2,3
Schriftlezing 1: :    Jesaja 61 : 1 - 3
Na Schriftlezing 1:    Lied 530
Schriftlezing 2:    Marcus 01 : 1 - 12
Na Schriftlezing 2:    Lied 526 : 2
Na preek:    Lied 524 : 1,2,3
Gez. geloofsbelijdenis:    Lied 340b
Gedachtenis:    Psalm 139 : 4
Lied met de kinderen:    Lied 935
Slotlied:    Lied 150a : 1,2,4

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen