zondag 5 januari 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 5 januari 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 5 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Zondag van Epifanie
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jaap van der Giessen, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Eric Caspers, René Eshuis
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Mission Possible Baby Box
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst


Orde van Dienst
THEMA: GLORIEUZE ONDERGANG
Preek over Marcus 01: 08-12

Aanvangslied:    Psalm 150 : 1
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 150 : 2
Gebed
Lichtlied:    1,2,3
Schriftlezing 1: :    Jesaja 61 : 1 - 3
Na Schriftlezing 1:    Lied 530
Schriftlezing 2:    Marcus 01 : 1 - 12
Na Schriftlezing 2:    Lied 526 : 2
Na preek:    Lied 524 : 1,2,3
Gez. geloofsbelijdenis:    Lied 340b
Gedachtenis:    Psalm 139 : 4
Lied met de kinderen:    Lied 935
Slotlied:    Lied 150a : 1,2,4

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen