zo 18 aug 2019  om 10:00
Voorganger: ds. A.B. Vroomans
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 18 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    9e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. A.B. Vroomans uit Delft
Ouderlingen:    Monique Burger, Jaap van der Giessen
Diakenen:    Joke van der Kruk, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Gerrit Koster
1e Collecte:    SDOK
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Tijdens de zomervakantie is er geen Kindernevendienst.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied:    Psalm 108 : 1, 2
Votum en groet
Hierna gaat de gemeente zitten
Zingen:    Psalm 108 : 3 en4
Zingen:    Lied 899 : 1, 2, 4
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
1e schriftlezing:    Psalm 23 : 1-6
Zingen:    Psalm 23c
2e schriftlezing:    Mattheus 14:22-32
Zingen:    Lied 917
Verkondiging
Zingen:    Lied 939
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied:    lied 413
Wegzending en zegen


 

terug