Ingebruikname in zicht!

De grote zaal, klaar voor gebruik
Ingebruikname in zicht!
update 27-2-2020
Feestelijk nieuws over De Herberg
 
Mede door de inzet van vele enthousiaste gemeenteleden worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname van de Herberg. Komende zondag 1 maart zal er voor het eerst koffie gedronken gaan worden, ook de Kindernevendienst zal voor het eerst daar plaatsvinden. Komende week zullen de diverse groepen ook al gebruik kunnen maken van de ruimtes in De Herberg. De kinderoppas blijft definitief in de ruimte onder de consistorie.

De feestelijke ingebruikname zal op 8 maart zijn, tijdens de dienst zal daar door Ds. Wesdorp extra aandacht aan worden gegeven. De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 27 maart vanaf 15.00 uur. Nadere informatie: Programma opening De Herberg 27-3-2020

 
terug