vrijdag 7 april 2023

Heilig Avondmaal

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 19:30

Kerkdienst - vrijdag 7 april 2023 - 19:30 uur
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: Goede Vrijdag
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Jan Peter Leenman
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek, Bulgarije
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VADER, IN UW HANDEN LEG IK MIJN GEEST
Preek over Lucas 23: 46

Aanvangslied: Lied 580
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 116: 1,2,3
Gebed
Schriftlezing: Lucas 23: 33-49
Voor preek: Psalm 31: 1,3,4
Na preek: Lied 31a: 1,3
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 590
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 576: 4,5
Gebed
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 575: 6

 

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen