Gebruiksplan Oude Kerk in corona tijd Gebruiksplan Oude Kerk in corona tijd
Voor het gebruik van de Oude Kerk in corona tijd is een gebruiksplan opgesteld.
Met dit gebruiksplan wordt invulling gegeven aan het advies van de Protestantse Kerk in Nederland, zoals opgenomen in haar Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
De regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

In het plan komt het volgende aan bod:
- doel en functie van dit gebruiksplan
- gebruik van het kerkgebouw
- concrete uitwerking
- besluitvorming en communicatie
- overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk
- praktische informatie

Het plan is hier te lezen.
terug