Waar wij voor staan

Waar wij voor staan

Wij geloven, dat God de Vader ons gemaakt heeft en dat de Vader zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden heeft als Verlosser. Wij belijden dat Jezus Heer is. Wij geloven dat de Vader en de Zoon bij ons zijn in de geheime aanwezigheid van de Heilige Geest. De Geest wekt ons op tot geloof en nieuw leven door Gods Woord, de Doop en het Avondmaal.

De Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk staat in de lange traditie van het christelijk geloof. Daarmee is zij oud en jong tegelijk. Oud vanwege het deel zijn van de Kerk van de eeuwen, en jong vanwege het bewust hoog houden van Jezus’ Naam in deze tijd.

De wijkgemeente Oude Kerk heet zo vanwege het kerkgebouw, dat het oudste is van Zoetermeer. Wij maken deel uit van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Onze wortels liggen in de Hervormde Kerk. Wij noemen ons ‘confessioneel’, dat betekent dat wij de belijdenis, dat Jezus Heer is, in onze verkondiging en in ons dienend en missionair bezig zijn in praktijk willen brengen.

Meer informatie:
Kringen
Jeugdwerk
Predikant
Kerkenraad
Pastoraat
Diaconie
Kerkrentmeesters
Gemeenteleden
Muziek&Cultuur
Vertrouwenspersoon

terug

Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen