Cantatediensten

Johann Sebastian Bach heeft – al op jonge leeftijd – de cantate als muziekvorm vernieuwd en tot grote hoogte gebracht. Het overgrote deel van deze cantates kwam tot stand in de jaren 1723-25, ten behoeve van de liturgie in de Thomaskerk in Leipzig, waar Bach toen verbleef.

De meeste van Bach's cantates beginnen met een aria of met een uitgebreid openingskoor. Deze opening wordt gevolgd door enkele aria's en recitatieven. Bijna alle cantates eindigen met een eenvoudig koraal. In een Cantatedienst wordt een cantate van J.S. Bach uitgevoerd in de originele entourage van een kerkdienst, met samenzang, gebeden, Bijbellezingen en een overweging. 

De onderdelen van de dienst worden afgestemd op de uit te voeren cantate. In de overweging wordt meestal de ontstaansachtergrond geschilderd en Bach's gebruik van tekst en muziek toegelicht. Na deze liturgische voorbereiding wordt de cantate ten gehore gebracht.

Raadpleeg de agenda van deze wesite voor data van Cantatediensten in de Oude Kerk.

Informatie over de Cantatediensten: Jaap van der Giessen, projectkooroudekerk@gmail.com
terug

Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen