Cantatediensten Cantatediensten
Johann Sebastian Bach heeft – al op jonge leeftijd – de cantate als muziekvorm vernieuwd en tot grote hoogte gebracht. Het overgrote deel van deze cantates kwam tot stand in de jaren 1723-25, ten behoeve van de liturgie in de Thomaskerk in Leipzig, waar Bach toen verbleef.

De meeste van Bach's cantates beginnen met een aria of met een uitgebreid openingskoor. Deze opening wordt gevolgd door enkele aria's en recitatieven. Bijna alle cantates eindigen met een eenvoudig koraal. In een Cantatedienst wordt een cantate van J.S. Bach uitgevoerd in de originele entourage van een kerkdienst, met samenzang, gebeden, Bijbellezingen en een overweging. 

De onderdelen van de dienst worden afgestemd op de uit te voeren cantate. In de overweging wordt meestal de ontstaansachtergrond geschilderd en Bach's gebruik van tekst en muziek toegelicht. Na deze liturgische voorbereiding wordt de cantate ten gehore gebracht.

Raadpleeg de agenda van deze wesite voor data van Cantatediensten in de Oude Kerk.

Informatie over de Cantatediensten: Jaap van der Giessen, projectkooroudekerk@gmail.com
terug