zondag 17 januari 2021

Ochtenddienst (online)

Datum: 
 zondag 17 januari 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 17 januari 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Begin Week vh 
Gebed - online
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Joop Schrier
Diakenen: Joke v.d. Kruk, Jan Peter 
Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Leerstoelenfonds 
Confessionele vereniging
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ZOEK EERST HET KONINKRIJK
Preek over Mattheus 6: 33

Orgelspel
Mededelingen
Aansteken paaskaars
Orgelspel
Gods gelofte & groet
Gebed
Inleidend orgelspel: Psalm 25
Lied: Psalm 25: 2
Orgelspel over psalm 25
Schriftlezing: Mattheus 6: 19-34
Lied: Nederland zingt: Zoek eerst het koninkrijk
Preek
Orgelspel
Lied: Lied 910 : 3
Orgelspel: Lied 910
Gebeden
Zegen
Videofilm Centrum Kerken: “Blijf in mijn liefde”

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 26 jun 2024 om 12:45

Open Kerk

vr 28 jun 2024 om 14:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen