zondag 17 januari 2021

Ochtenddienst (online)

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 17 januari 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Begin Week vh 
Gebed - online
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Joop Schrier
Diakenen: Joke v.d. Kruk, Jan Peter 
Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Leerstoelenfonds 
Confessionele vereniging
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ZOEK EERST HET KONINKRIJK
Preek over Mattheus 6: 33

Orgelspel
Mededelingen
Aansteken paaskaars
Orgelspel
Gods gelofte & groet
Gebed
Inleidend orgelspel: Psalm 25
Lied: Psalm 25: 2
Orgelspel over psalm 25
Schriftlezing: Mattheus 6: 19-34
Lied: Nederland zingt: Zoek eerst het koninkrijk
Preek
Orgelspel
Lied: Lied 910 : 3
Orgelspel: Lied 910
Gebeden
Zegen
Videofilm Centrum Kerken: “Blijf in mijn liefde”

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 09 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 10 jun 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 11 jun 2023 om 10:00

Inloophuis

di 13 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen