zondag 26 september 2021

Voortzetting H.A. / dankzegging

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 26 september 2021 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzet. H.A. / dankzegging
Kerkelijk jaar: 17e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelding niet nodig
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst gedurende deze avonddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: EEN NIEUW VERBOND
Preek over Jeremia 31: 33

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 111 : 2
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 111 : 3
Voorbereiding HA
Zingen geloofsbelijdenis, Lied 340b
Voorbereiding zingen: Lied 379 : 1,3
Viering
Schriftlezing 1: Efeze 4 : 32- 5:10
Zingen: Lied 834
Schriftlezing 2: Jeremia 31 : 27 - 34
Zingen: Psalm 81 : 1,2,9
Preek
Zingen: Psalm 25 : 4
Gebed
Slotlied: Lied 827 : 2

terug