Project Aanbouw Oude Kerk Project Aanbouw Oude Kerk

De Oude Kerk in Zoetermeer is een sfeervolle historische kerk met een uitstekende akoestiek, orgel en instrumentarium. Het gebouw leent zich in principe goed voor culturele manifestaties, concerten, tentoonstellingen en bijeenkomsten.

Op dit moment beschikt de Oude Kerk evenwel niet over een aanbouw met faciliteiten als foyer, keuken, bezoekers toiletten e.d. Daarom is een plan ontwikkeld dat voorziet in de bouw van een aanbouw waarmee de mogelijkheden om evenementen te organiseren binnen handbereik komen.De te realiseren ruimte zal vanzelfsprekend ook gebruikt gaan worden voor activiteiten van de kerkelijke gemeente.

Er wordt dus uitdrukkelijk gestreefd naar een functieverbreding van het kerkgebouw. Op deze wijze willen we de kerk als cultureel erfgoed breder aantrekkelijk maken voor alle inwoners van Zoetermeer.

 
Financiering Financiering

De financiering van deze aanbouw gebeurt door interne en externe fondsen en donateurs.

Wilt u een donatie doen, maak dan uw gift over naar de wijkkas van Wijkgemeente Oude Kerk op bankrekening:
NL 40RABO0373733739 t.n.v. PGZ inz. Wijk 1, o.v.v.: Aanbouw.

Wilt u een activiteit opzetten ten behoeve van de financiering dan is het voordeel dat het binnengekomen geld (tot € 20.000,-- totaal) wordt verdubbeld door het PKN Solidariteitsfonds.

 
Overzicht lopende Acties Overzicht lopende Acties

De opbrengst van alle onderstaande activiteiten die u sponsort voor de aanbouw van de Oude kerk worden verdubbeld.
U kunt op de volgende manieren deelnemen aan deze verdubbelactie.

Betaal een Paal
U kunt één of meerdere heipalen voor de aanbouw sponsoren.
De kosten voor één paal zijn € 1.000,-. Het is ook mogelijk een deel van een paal te sponsoren.

Koop een Kaars
Oude paaskaarsen worden omgesmolten, opnieuw gegoten en voorzien van een afbeelding van de Oude Kerk met toekomstige aanbouw.
De kosten voor een kaars zijn: € 5,- per stuk.

Koop een Kaart
De initiatiefnemer biedt de zelf gemaakte kaarten te koop aan.
De kosten voor een kaart zijn € 1.- per stuk.

Koop een Stoel
Omdat de stoelen in de kerk worden vervangen worden de huidige stoelen ter verkoop aangeboden.
Inmiddels zijn alle stoelen verkocht!
Contactpersoon: Bas Vis. Tel. 0613834968

Beklim de toren
Het is mogelijk om, onder begeleiding, de toren te beklimmen.
De kosten van de beklimming zijn € 10,-
Wilt u ook de toren beklimmen? Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier. 


Voor verdere informatie of vragen over genoemde acties neem contact op met Ron Orta. Tel: 0615410171