Project Aanbouw Oude Kerk Project Aanbouw Oude Kerk

De Oude Kerk in Zoetermeer is een sfeervolle historische kerk met een uitstekende akoestiek, orgel en instrumentarium. Het gebouw leent zich in principe goed voor culturele manifestaties, concerten, tentoonstellingen en bijeenkomsten.

Op dit moment beschikt de Oude Kerk evenwel niet over een aanbouw met faciliteiten als foyer, keuken, bezoekers toiletten e.d. Daarom is een plan ontwikkeld dat voorziet in de bouw van een aanbouw waarmee de mogelijkheden om evenementen te organiseren binnen handbereik komen.De te realiseren ruimte zal vanzelfsprekend ook gebruikt gaan worden voor activiteiten van de kerkelijke gemeente.

Er wordt dus uitdrukkelijk gestreefd naar een functieverbreding van het kerkgebouw. Op deze wijze willen we de kerk als cultureel erfgoed breder aantrekkelijk maken voor alle inwoners van Zoetermeer.

 
Persbericht start Aanbouw Persbericht start Aanbouw

De Oude Kerk Gemeente is erg blij dat Wethouder Robin Paalvast bereid is de eerste paal te slaan.
Deze feestelijke bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 27 maart, ontvangst vanaf 15.45 uur.
De officiële handeling vindt plaats om 16.15 uur. 

 
Financiering Financiering

De financiering van deze aanbouw gebeurt door interne en externe fondsen en donateurs.

Wilt u een donatie doen, maak dan uw gift over naar de wijkkas van Wijkgemeente Oude Kerk op bankrekening:
NL 40RABO0373733739 t.n.v. PGZ inz. Wijk 1, o.v.v.: Aanbouw.

Wilt u een activiteit opzetten ten behoeve van de financiering dan is het voordeel dat het binnengekomen geld (tot € 20.000,-- totaal) wordt verdubbeld door het PKN Solidariteitsfonds.

 
Overzicht Acties Overzicht Acties

De opbrengst van alle onderstaande activiteiten die u sponsort voor de aanbouw van de Oude kerk worden verdubbeld. 
U kunt op de volgende manieren deelnemen.

Afgeronde acties
De stoelen in de kerk zijn vervangen. De oude stoelen zijn verkocht. Deze actie heeft het mooie bedrag opgebracht van € 4.465,--. 

Op 9 maart heeft een concert plaatsgevonden.
Het concert is goed bezocht. De opbrengst van deze actie is € 965,-.


Betaal een Paal
U kunt één of meerdere heipalen voor de aanbouw sponsoren. Het is ook mogelijk een deel van een paal te sponsoren. 
De kosten voor één paal zijn € 1.000,-.

Koop een Kaars
Oude paaskaarsen worden omgesmolten, opnieuw gegoten en voorzien van een afbeelding van de Oude Kerk met toekomstige aanbouw.
De kosten voor een kaars zijn: € 5,- per stuk.

Koop een Kaart
De initiatiefnemer biedt de zelf gemaakte kaarten te koop aan.
De kosten voor een kaart zijn € 1.- per stuk.

High-Tea
Zaterdagmiddag 6 april van 16.00 - 19.00 uur wordt een High-Tea georganiseerd in Dorpsstraat 57. De prijs is € 7,50 per persoon, waarvan meer dan de helft naar de nieuwe Aanbouw gaat. U kunt zich aanmelden door uw naam te schrijven op de flipover in de Toreningang.

Beklim de toren
Het is mogelijk om, onder begeleiding, de toren te beklimmen.
De kosten van de beklimming zijn € 10,-
Wilt u ook de toren beklimmen? Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier. 

Fancy fair en Vrijmarkt
Op 27 april, Koningsdag, is er op het terrein van de Oude Kerk een fancy fair van eigen gemaakte spullen en allerlei zaken ingebracht door gemeenteleden. Heeft u nog mooie spulletjes over in uw huishouden of kunt u iets moois maken met uw huisvlijt dan willen wij die graag hebben. 
De spullen kunnen ingeleverd worden op vrijdag 26 maart van 15.00 uur t/m 20.00 uur in Dorpsstraat 57. Lukt het u niet om het te brengen, neem dan contact op met Anneke Koster. Hulp op deze dag is welkom. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Anneke Koster, 079 - 362 43 45 of per e-mail:   


Voor verdere informatie of vragen over genoemde acties neem contact op met Ron Orta. Tel: 0615410171