WERK BUITEN ZICHT WERK BUITEN ZICHT
Achter de steigerdoeken gaat het werk verder. De bliksemafleider is geïnstalleerd, de torenverlichting van buitenaf is klaar. De loodgieter komt deze week voor het laatst en dan is het werk aan de omloop af. De stenen zijn schoongestraald en intussen werden beslissingen genomen over het voegwerk. Dat kan dus ook verder gaan. Koninklijke Eijsbouts is bezig het carillon weer gebruiksklaar te maken. Ook moet er nog het een en ander gebeuren aan de houtconstructie.
terug