Gebedsmoment - Wekelijks

Gebedsmoment - Wekelijks
Wekelijks wordt er op maandagavond, met uitzondering van hoogtijdagen en schoolvakanties, van 19.00 - 20.00 uur in Wijkgebouw Dorpsstraat 57 een gebedsmoment gehouden. Het gebed is de adem van het geloofsleven. Het is zinvol en bemoedigend om samen met andere gemeenteleden en belangstellenden, hardop of in stilte, te bidden voor de kerk en onze wijkgemeente, voor onze naaste dichtbij en ver weg, voor de nood in de wereld, enz.

Bent u niet in de gelegenheid, of heeft enige schroom om een gebedsmoment bij te wonen, dan kunt u natuurlijk ook een verzoek om voorbede kenbaar maken via:


Voor informatie of vragen over de Gebedsmoment-bijeenkomsten: 
  
Naast de gebedsmomenten van Wijkgemeente Oude Kerk vinden er meer gebedsmomenten plaats in Zoetermeer. 

KLIK HIER om de agenda voor alle Gebedsgroepen in Zoetermeer te bekijken.
terug