zondag 27 november 2022

Voortzetting H.A. / dankzegging

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 27 november 2022 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzet. Heilig Avondmaal / dankzegging
Kerkelijk jaar: 1e zondag van Advent
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Jan Willem Duijzer
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE RECHTVAARDIGE, DIE VOOR ONS PLEIT
Preek over Zacharia 3: 8 en Romeinen 8:34

Aanvangslied: Psalm 119 : 12
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 119 : 16
Voorbereiding HA
Zingen: Lied 381 : 2
Viering HA: Lied 435 : 2
Schriftlezing HA: Jeremia 33 : 14-15
Schriftlezing 2: Zacharia 3 : 1-10
Schriftlezing 3: Romeinen 8 : 31-35a
Zingen: Lied 451 : 1,2
Preek
Zingen: Lied 441 : 4,5
Gebed
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 863 : 1,3,4,6

terug
 


Agenda

Vergadering kerkenraad

ma 05 jun 2023 om 19:30

Inloophuis

di 06 jun 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 06 jun 2023 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 07 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen