zondag 25 september 2022

Avonddienst - voortzetting H.A.

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 25 september 2022 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortz. H.A. / Dankzegging
Kerkelijk jaar: 15e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen: Eric Caspers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Willem Duijzer
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: AAN TAFEL MET ZONDAREN
Preek over Lukas 5: 30

Aanvangslied: Psalm 92: 2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 92: 3
Voorbereiding HA
Gezongen geloofsbelijdenis    Lied 340b
Zingen: Lied 376: 6,7
Viering
Zingen: Lied 870: 1,4
Schriftlezing: Lukas 5: 27-39
Zingen: Lied 331 (3x)
Preek
Zingen: Lied 863
Gebed
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 240 : 1,2,4,5

terug
 


Agenda

Repetitie Cantorij

di 04 okt 2022 om 00:00

Inloophuis

di 04 okt 2022 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 04 okt 2022 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 05 okt 2022 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen