zondag 12 juni 2022

Voortzetting H.A. / Dankzegging

Datum: 
 zondag 12 juni 2022
Tijdstip: 
 18:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Avonddienst - zondag 12 juni 2022 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzetting H.A. / Dankzegging
Kerkelijk jaar: Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen,
Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Willem Duijzer
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst gedurende deze avonddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: LEVENDE TRADITIE
Overdenking over Genesis 26: 25
Viering en dankzegging H. Avondmaal

Aanvangslied: Psalm 66 : 1
Gods gelofte&groet
Lied: Psalm 66 : 5
Gezongen geloofsbelijdenis
Voorbereiding: Lied 380 : 1,2,4
Viering: Lied 374 : 6
dankzegging
Schriftlezing: Genesis 26 : 18 - 25
Lied: Psalm 31 : 1,3,6
Preek
Lied: Lied 823 : 2,5
gebed
inzameling gaven
slotlied: Lied 240 : 1,2,4

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen