zondag 26 september 2021

Voortzetting H.A. / dankzegging

Datum: 
 zondag 26 september 2021
Tijdstip: 
 18:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Avonddienst - zondag 26 september 2021 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzet. H.A. / dankzegging
Kerkelijk jaar: 17e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelding niet nodig
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst gedurende deze avonddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: EEN NIEUW VERBOND
Preek over Jeremia 31: 33

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 111 : 2
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 111 : 3
Voorbereiding HA
Zingen geloofsbelijdenis, Lied 340b
Voorbereiding zingen: Lied 379 : 1,3
Viering
Schriftlezing 1: Efeze 4 : 32- 5:10
Zingen: Lied 834
Schriftlezing 2: Jeremia 31 : 27 - 34
Zingen: Psalm 81 : 1,2,9
Preek
Zingen: Psalm 25 : 4
Gebed
Slotlied: Lied 827 : 2

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen