zondag 30 mei 2021

Voortzetting H.A. / dankzegging

Datum: 
 zondag 30 mei 2021
Tijdstip: 
 18:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Avonddienst - zondag 30 mei 2021 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzetting H.A. / dankzegging
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Live luisteren / kijken: Er wordt niet gestreamd. Live mee te luisteren wel mogelijk via de kerkomroep

Orde van Dienst
THEMA: VRIJMOEDIG BIDDEN
Overdenking over 1 Johannes 5: 14

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm   66 : 6,7
Avondmaalsgebed
Geloofsbelijdenis Lied 340b  opzeggen
Viering HA Lied 302: 1,4
Schriftlezing: 1 Johannes 5: 14-21
Lied: Psalm 107:    3
Overdenking
Lied                Lied 969
Gebed
Slotlied            Lied 150a:        1,4
Zegen

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen