zondag 30 mei 2021

Voortzetting H.A. / dankzegging

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 30 mei 2021 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzetting H.A. / dankzegging
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Live luisteren / kijken: Er wordt niet gestreamd. Live mee te luisteren wel mogelijk via de kerkomroep

Orde van Dienst
THEMA: VRIJMOEDIG BIDDEN
Overdenking over 1 Johannes 5: 14

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm   66 : 6,7
Avondmaalsgebed
Geloofsbelijdenis Lied 340b  opzeggen
Viering HA Lied 302: 1,4
Schriftlezing: 1 Johannes 5: 14-21
Lied: Psalm 107:    3
Overdenking
Lied                Lied 969
Gebed
Slotlied            Lied 150a:        1,4
Zegen

terug