zondag 30 mei 2021

Voortzetting H.A. / dankzegging

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven - zondag 30 mei 2021 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzetting H.A. / dankzegging
Kerkelijk jaar: Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster:
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.
 

terug