zondag 9 februari 2020

Kerkdienst - Voortzetting H.A. / Dankzegging

Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 9 februari - 18.30 uur
Kerkelijk jaar:    5e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Liesbeth Keijnemans
Diakenen:    Toos Hagers, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Gerrit Koster    
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Bulgarije
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Er is geen nevendienst gedurende deze avonddienst  

Orde van Dienst
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

THEMA: BEGRIJPT U ER OOK (N)IETS VAN?
Preek over Markus 8: 17-21
Schriftlezing: Markus 8: 1 - 21

Aanvangslied:    Psalm 145 : 1
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 145 : 5
Voorbereiding:    Lied 389
Viering:    Lied 800 : 3
Voor preek:    Psalm 139 : 10,11
Na preek:    Lied 939 : 1,2
Slotlied:    Lied 704 : 1,2
 

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 09 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 10 jun 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 11 jun 2023 om 10:00

Inloophuis

di 13 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen