zondag 9 februari 2020

Kerkdienst - Voortzetting H.A. / Dankzegging

Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 9 februari - 18.30 uur
Kerkelijk jaar:    5e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Liesbeth Keijnemans
Diakenen:    Toos Hagers, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Gerrit Koster    
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Bulgarije
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Er is geen nevendienst gedurende deze avonddienst  

Orde van Dienst
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

THEMA: BEGRIJPT U ER OOK (N)IETS VAN?
Preek over Markus 8: 17-21
Schriftlezing: Markus 8: 1 - 21

Aanvangslied:    Psalm 145 : 1
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 145 : 5
Voorbereiding:    Lied 389
Viering:    Lied 800 : 3
Voor preek:    Psalm 139 : 10,11
Na preek:    Lied 939 : 1,2
Slotlied:    Lied 704 : 1,2
 

terug