zondag 3 december 2023

Voortzetting H.A. / dankzegging

Datum: 
 zondag 3 december 2023
Tijdstip: 
 18:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Avonddienst - zondag 3 december 2023 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzetting Heilig Avondmaal / dankzegging
Kerkelijk jaar: 1e zondag van Advent
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. A. Vroomans uit Rijnsburg
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Peter Bins
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Jan Willem Duijzer
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek, Bulgarije
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren: Live mee te luisteren via de kerkomroep

Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 133
Stil Gebed - Votum - Groet 
Dienst van het Heilig Avondmaal 
Apostolische geloofsbelijdenis
Avondmaalsgebed overgaande in voorbede
Gebed voor Israel
Zingen: Gezang 374 : 1, 2, 3, 5
Toebereiding van de tafel
Nodiging: Verhef de harten
Vredegroet
Uitdeling en communie - Aan de tafel
Dankgebed 
Zingen: Gezang 641 : 1,3
Schriftlezing: Romeinen 9 : 7-8
Verkondiging
Zingen: Gezang 803 : 1,6
Gebeden
Slotlied: Gezang 248

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen