zondag 24 september 2023

Voortzetting H.A. / Dankzegging

Datum: 
 zondag 24 september 2023
Tijdstip: 
 18:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Avonddienst - zondag 24 september 2023 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzetting H.A. / Dankzegging
Kerkelijk jaar: 16e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen: Loes Landlust
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Jan Peter Leenman
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek, Bulgarije
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
GAVE GODS: GEEST VAN INZICHT EN OPENBARING
Preek over Efeze 1: 17

Aanvangslied: Psalm 145 : 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 145 : 3
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Avondmaalsgebed
Voorbereiding zingen: Lied 374 : 1,5
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 413 : 1,2    (Grote God)
Schriftlezing: Efeze 1 : 15-23
Zingen: Lied 670 : 1,2,3
Na preek: Lied 972 : 1,5,6,7,8,10
Slotgebed, inzameling gaven
Slotlied: Lied 675

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen