zondag 4 juni 2023

Voortzetting H.A. / Dankzegging

Datum: 
 zondag 4 juni 2023
Tijdstip: 
 18:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Avonddienst - zondag 4 juni 2023 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzet. H.A. / Dankzegging
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Jan Peter Leenman
Diakenen: Loes Landlust, Eric Caspers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Jan Willem Duijzer
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek, Bulgarije
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HOOGSTE HEER EN KONING
Preek over Openbaring 19: 16

Aanvangslied: Psalm 149: 1
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 149: 5
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 413: 1
Na viering Heilig Avondmaal: Lied 413: 2,3
Dankzegging
Schriftlezing: Openbaring 19:11-21
Voor preek: Lied 302: 1,2
Na preek: Lied 302: 3,4
Gebed
Slotlied: Lied 705: 1,2

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen