VOEGEN VOEGEN
Otto van der Vorm heeft foto’s gemaakt van het secure werk dat voegen heet. De voegen zelf bestaan uit specie die de stenen met elkaar verbindt. Zeker in een oud gebouw moeten die voegen elastisch zijn, zodat temperatuursverschillen kunnen worden opgevangen. Vandaar dat goed is nagedacht welke soort specie moet worden gebruikt.
terug