zondag 3 december 2023

Viering Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 3 december 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 3 december 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: 1e zondag van Advent
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. J. de Jong (Jelke) uit Gouda
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Jaap van der Giessen
Diakenen: Eric Caspers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek, Bulgarije
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 97: 1 en 4
Na Votum en groet: Ps. 107: 1 en 4 
Gebed
Kindermoment- en lied: ‘Een nieuw begin’
Toelichting Liturgische Bloemschikking.
Schriftlezingen 1: Jesaja 9, 1-6
Zingen: Lied 444: 1 en 4
Schriftlezing 2: Matteüs 5, 13-16
Filippenzen 1, 1-11
Zingen: Lied 313 : 3 en 4
Preek: Filippenzen 1, 9-11 (NBV21)
Zingen: Lied 838: 1, 3 en 4
Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
Zingen: Hemelhoog 523: 1, 2 en 3
Na gebed: Lied 376: 1 en 7
Viering Heilig Avondmaal, tafel 1
Tekst: Filippenzen 2, 5-11
Zingen: Lied 381: 6 (Genadig Heer)
Viering Heilig Avondmaal, tafel 2
Tekst: Filippenzen 2, 12b-16
Zingen: Lied 653: 1 en 5
Na gebeden: Inzamelen van de gaven
Slotlied: Lied 439: 1 en 3

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen