zondag 24 september 2023

Viering Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 24 september 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 24 september 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: 16e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Jan Peter Leenman
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Arie Vooijs
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek, Bulgarije
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst en Jonge Kerk in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ALVAST EEN VOORSCHOT
Preek over Efeze 1: 14

Schriftlezing 2: Efeze 1: 1 - 14

Aanvangslied: Psalm 89 : 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 89 : 7
Gebed
Na kindermoment: Hemelhoog 104
Schriftlezing 2: Efeze 1: 1 - 14
Zingen: Lied 360: 1,2,3 
Na preek: Lied 117a
Voorbereiding HA
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Avondmaalsgebed
Zingen: Lied 380 : 1,2,3
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 704 : 1 / 2
Gebeden, Inzameling gaven
Slotlied: Lied 704 : 3

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen