zondag 27 november 2022

Viering Heilig Avondmaal

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 27 november 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: 1e zondag van Advent
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Loes Landlust, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: IN BETLEHEM MOET U ZIJN
Preek over Micha 5: 1

Aanvangslied: Psalm 147 : 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 147 : 4
Gebed
Kindermoment: eerste kaars
Zingen met de kinderen: Komt als Kind
Schriftlezing 1: Micha 5 : 1-3
Toelichting bloemschikking
Schriftlezing 2: Jacobus 5 : 7-8
Zingen: Lied 461 : 1,3
Preek
Zingen: Lied 498 : 1,3
Voorbereiding HA: Lied 440 : 1,2
Viering HA: Lied 440 : 4
Afk overlijden
Zingen: Psalm 31 : 1
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 434 : 4,5,6

terug
 


Agenda

Vergadering kerkenraad

ma 05 jun 2023 om 19:30

Inloophuis

di 06 jun 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 06 jun 2023 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 07 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen