zondag 28 november 2021

Viering Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 28 november 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 28 november 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: 1e zondag van Advent
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Peter Bins 

Diakenen: Jan Peter Leenman
René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: SDOK
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: JOHANNES, GESCHENK VAN GOD
Preek over Lukas 01:13

Mededelingen, Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 33 : 8
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 130 : 3,4
Gebed
Kindermoment
Zingen met de kinderen: “God heeft iets nieuws  bedacht”: refr, vs 1, refr.
Schriftlezing: Lukas 01: 5 - 25
Zingen: Psalm 5 : 3,7
Preek
Zingen: Lied 439 : 1,4
Voorber. viering: Lied 440 : 1
Viering HA: Lied 440 : 2
Gebed
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 433 : 1,3,5
Zegen

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:



Privacyverklaringen