zondag 26 september 2021

Viering Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 26 september 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 26 september 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: 17e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden niet nodig
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Joop Schrier
Diakenen: René Eshuis, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is kindernevendienst gedurende deze viering
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: WIJ ZIJN DE TIJD, VAN U IS DE TOEKOMST
Overdenking over Jeremia 30: 22

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 103 : 1
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 103 : 2
Gebed
Zingen met de kinderen: Lied 224
Schriftlezing: Jeremia 30 : 17 - 24
Zingen: Lied 103C : 1
Preek
Zingen: Lied 885 : 2
Voorbereiding H.A. Lied 380 : 1,3
Na viering lezen Efeze 3 : 14-21
Zingen: Lied 669 : 1,2
Gebeden
Slotlied: Lied 378 : 1,3,4

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen