zondag 6 september 2020

Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 6 september 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 6 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 13e zondag na Trinitatis
Viering Heilig Avondmaal
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Wim Goudriaan
Diakenen: René Eshuis, Jan Peter Leenman
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie: Ghana
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: ZWO: Bulgarije
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Er is helaas geen livestream

Orde van Dienst
THEMA: BIDDEN VOOR BROOD
Preek over Mattheus 6: 11
Schriftlezing: Mattheus 15: 32 - 39

Paaskaars plus stil gebed
Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 145 : 1
Gods gelofte&groet: Psalm 145 : 5
Voor preek: Lied 370 : 2
Na preek: Lied 653 : 2
Voorbereiding HA: Lied 375 : 2
Viering: Lied 747 : 1,7
Slotlied: Lied 704
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen