zondag 6 september 2020

Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 6 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 13e zondag na Trinitatis
Viering Heilig Avondmaal
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Wim Goudriaan
Diakenen: René Eshuis, Jan Peter Leenman
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie: Ghana
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: ZWO: Bulgarije
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Er is helaas geen livestream

Orde van Dienst
THEMA: BIDDEN VOOR BROOD
Preek over Mattheus 6: 11
Schriftlezing: Mattheus 15: 32 - 39

Paaskaars plus stil gebed
Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 145 : 1
Gods gelofte&groet: Psalm 145 : 5
Voor preek: Lied 370 : 2
Na preek: Lied 653 : 2
Voorbereiding HA: Lied 375 : 2
Viering: Lied 747 : 1,7
Slotlied: Lied 704
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug