zondag 9 februari 2020

Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 9 februari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    5e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jan-Kees Vos, Monique Burger, Joop Schrier
Diakenen:    Joke van der Kruk, René Eshuis
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Kobus Laban
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Bulgarije
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Viering Heilig Avondmaal

THEMA: ZEVEN IS VOLDOENDE
Preek over Marcus 6: 41
Schriftlezing: Marcus 6: 31 - 44

Aanvangslied:    Psalm 65 : 1
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 65 : 2,5
Lichtlied:    2,3,4
Na Schriftlezing:    Lied 195
Voor preek:    Psalm 132 : 9
Na preek:    Lied 383 : 3,4,5
Voorbereiding:    Lied 374 : 1,5,6
Viering:    Lied 908 : 1 / 2
Afkondiging overlijden:    Psalm 84 : 2
Met de kinderen:    Hemelhoog 33
Slotlied:    Lied 981 : 4,5

 

terug
 


Agenda

Vergadering kerkenraad

ma 05 jun 2023 om 19:30

Inloophuis

di 06 jun 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 06 jun 2023 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 07 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen